שפת התרגום

ארביל הינה אחת מהערים העתיקות בעולם בת אלפי שנים בצפונה של עיראק בפאתי חבל הכורדים. בשל גילה ומיקומה העיר ספגה השפעות מגוונות שנתנו למקום את אופיו המיוחד.

אופיו המיוחד של המקום השתקף גם בשפת הדיבור שכלל גם ניב ארמי מיוחד שניקרא תרגום שהיה שגור בפי חלק מיהודי המקום ניב זה היה שגור גם על קהילת הנוצרית שחיה באזור (הקשורה לקהילה נוצרים בצרפת)  וכן היה שגור גם בפי קהילות יהודי כורדיסטן הפרסית והסורית. כמן כן ידוע על כפר בלבנון הדובר את השפה.

אם אתם דוברי ניב התרגום או צאצאיהם יש לנו עניין מיוחד ליצור איתכם קשר לצורך תיעוד ושימור השפה.